Cách sửa lỗi khi nộp tờ khai qua mạng

Đăng ngày 30.07,2013 trong Tin Tức
Cách sửa lỗi khi nộp tờ khai qua mạng

Lỗi khi nộp tờ khai và cách khắc phục

 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kê khai thuế theo đúng quy định. Ngành thuế mới tiến hành nâng cấp phần mềm iHTKK phiên bản 3.6.1 đáp ứng và bổ sung một số yêu cầu về kỹ thuật.

 

1. Trả thông báo lỗi tờ khai cho người nộp thuế sau khi cán bộ thuế nhận tờ khai vào ứng dụng bị lỗi

 

Sau khi cán bộ thuế nhận tờ khai của người nộp thuế, trường hợp khai lỗi trên hệ thống sẽ thông báo tự động người nộp thuế các lỗi để khắc phục : 

Các lỗi thường gặp như sau

  • Mã vạch lỗi
  • Thông tin đại lý thuế bị sai
  • Đã quá hạn nộp tờ khai chính thức, phải nộp tờ khai bổ sung
  • Tờ khai bổ sung chưa có tờ khai chính thức

Hệ thống bắt đầu thực hiện nâng cấp từ ngày 25/08/2012, tuy nhiên có một số lỗi nên hệ thống chính thức nâng cấp thành công phiên bản 3.1.6 vào 13h00 ngày 27/08/2012. Trong khoảng thời gian từ 25/08/2012 đến trước 13h00 ngày 27/08/2012, Một số thông báo gửi đến hòm thư điện tử của NNT bị sai. Hệ thống đã khắc phục lỗi này và NNT sẽ không phải gửi lại các tờ khai theo các thông báo lỗi đó.

Trường hợp NNT nhận được thông báo lỗi “Mã vạch lỗi”:

- Một số nguyên nhân dẫn đến lỗi mã vạch trên tờ khai của NNT: Nâng cấp ứng dụng HTKK từ phiên bản cũ lên phiên bản mới bị lỗi, NNT chuyển dữ liệu từ phần mềm kế toán sang ứng dụng HTKK bị lỗi, Virus máy tính, …

- Để khắc phục lỗi này và hỗ trợ cán bộ thuế chuyển dữ liệu tờ khai của NNT vào ứng dụng quản lý, NNT thực hiện các công việc sau:

- Sao lưu lại dữ liệu.

- Gỡ bỏ ứng dụng HTKK.

- Xóa Datafile của ứng dụng HTKK.

- Cài đặt lại ứng dụng HTKK.

- Kê khai lại tờ khai.

- In tờ khai ra định dạng tờ khai điện tử và gửi lại tờ khai.

Đối với cơ quan thuế:

- Để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục lỗi sai mã vạch, hỗ trợ cán bộ thuế nhận tờ khai của doanh nghiệp vào QLT và các ứng dụng quản lý khác: NNT đã gửi tờ khai đúng hạn nhưng bị sai mã vạch, khi NNT gửi lại tờ khai đúng với tờ khai đã sai mã vạch thì không thực hiện xử phạt nộp chậm tờ khai đối với trường hợp này.

2. . Ký xác nhận đã nộp hồ sơ lên hồ sơ khai thuế của NNT:

Khi NNT gửi 1 hồ sơ thuế nhiều lần đến cơ quan thuế, thông báo gửi cho NNT chưa chỉ rõ là thông báo cho tờ khai nào, lần nộp nào. Để xác định thông báo cho tờ khai nào, cán bộ thuế và NNT cần phải căn cứ ngày, giờ nộp hồ sơ thuế của NNT.

Để khắc phục vấn đề trên, hệ thống iHTKK thực hiện ký xác nhận lên hồ sơ khai thuế của NNT khi đã nhận thành công hồ sơ của NNT.

Chữ ký này chỉ có tác dụng xác nhận hồ sơ khai thuế của NNT đã nộp thành công và không xác nhận tính đúng, sai của hồ sơ khai thuế.

3. Sửa lỗi xác nhận trạng thái tờ khai Ấn chỉ

Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.6 nâng cấp sửa lỗi xác nhận trạng thái tờ khai Ấn chỉ, cụ thể như sau:

- Hiện tại, hệ thống đang nhận các trạng thái của tờ khai ấn chỉ không đúng. Không phản ảnh đúng trạng thái của tờ khai đó đang có trạng thái gì tại NTK, QLAC.

- Hệ thống nâng cấp thủ tục ihtkk_truyentin.xnhantthai (trong CSDL NTK) kiểm tra lại job convert trạng thái trước khi ghi vào hệ thống.

4. Các tờ khai không truyền dữ liệu xuống cục thuế

Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.6 nâng cấp sửa lỗi các tờ khai không truyền dữ liệu xuống Cục thuế/Chi cục thuế nhưng vẫn để trạng thái là “Đang xử lý”, cụ thể như sau:

- Hiện tại hệ thống iHTKK v3.1.6, khi tra cứu các tờ khai trên hệ thống iHTKK CBT thì các tờ khai này có trạng thái “Đang xử lý”. Cần chỉ rõ trạng thái của các tờ khai là không truyền dữ liệu xuống Cục thuế/Chi cục thuế.

- Thêm vào CSDL trạng thái “23 – Tờ khai không chuyển dữ liệu xuống Cục Thuế/Chi cục Thuế”

- Với các tờ khai không gửi xuống Cục Thuế, khi nhận tờ khai dạng  này qua iHTKK hay cổng VAN đều mặc định điền trạng thái “Tờ khai không truyền dữ liệu xuống Cục Thuế/Chi cục Thuế”

5. Khắc phục lỗi nhận tờ khai quyết toán thuế TNCN vào PIT

Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.6 nâng cấp khắc phục lỗi nhận tờ khai quyết toán thuế TNCN vào hệ thống PIT.

Với các tờ khai đã gửi trước khi hệ thống nâng cấp kiểm tra ràng buộc ở trên thì khi nhận vào hệ thống PIT sẽ bị lỗi. Nhóm dự án sẽ dùng tool để chuyển tất cả các tờ khai lỗi vào hệ thống PIT.

 

 

 

Bài viết xem thêm

ĐẶT MUA CHỮ KÝ SỐ XIN LIÊN HỆ (X) Đóng